travestiler şişli

Şişli Nüfusu Tarihsel Kronolojisi ve Travestilerin İlçeye Yerleşim Durumları

Şişli, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda bulunan bir ilçedir. İlçenin tarihsel nüfusu ve mevcut travesti varlığı hakkında şu bilgiler mevcuttur:

  1. yüzyılda Şişli’nin nüfusu oldukça azdı ve büyük ölçüde kırsal bir bölgeydi.
  1. yüzyılın ortalarında, Şişli’nin nüfusu artmaya başladı. İstanbul’daki sanayileşme ve ticaretin büyümesi, Şişli’nin gelişmesine de yol açtı. Bu dönemde, Şişli’nin nüfusu yaklaşık 3.000 kişi civarındaydı.
  1. yüzyılın başlarında, Şişli’nin nüfusu hızla arttı. Özellikle, 1920’ler ve 1930’lar boyunca ilçeye yapılan göçlerle nüfus 50.000’e kadar çıktı.
 • 1950’ler ve 1960’larda, Şişli’nin nüfusu daha da hızlı bir şekilde arttı. Bu dönemde, İstanbul’un genelinde olduğu gibi, Şişli’ye de birçok göç gerçekleşti. Bu dönemde, Şişli’nin nüfusu yaklaşık 300.000 kişi civarındaydı.
 • 1980’ler ve 1990’larda Şişli’nin nüfusu hafifçe azaldı, ancak ilçe hala İstanbul’un önemli merkezlerinden biriydi. Bu dönemde, Şişli’nin nüfusu yaklaşık 275.000 kişi civarındaydı.
 • 2000’lerin başından itibaren, Şişli’nin nüfusu tekrar artmaya başladı. Özellikle, ilçede yapılan büyük ölçekli yenileme projeleri, yeni konutlar ve ticari alanlar ilçeye olan ilgiyi arttırdı. Şişli’nin nüfusu 2021 itibariyle yaklaşık 318.000 kişidir.
 • Şişli’de hali hazırda artmış olarak görünen ve günden güne de çoğalan travesti nüfusu hakkında geçmişteki rakamlarla ilgili çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Bununla birlikte 2000 li yılların başından itibaren travesti ve transseksüel nüfusun Şişli’de çoğalmasının en büyük nedenleri :
 • Genel olarak, LGBT+ bireylerin yoğun olarak bulunduğu bölgeler, çeşitli nedenlerle daha kabul edici ve hoşgörülü bir topluluk içeren yerlerdir. Bu nedenler arasında, çeşitli LGBT+ destek grupları, travesti sosyal yaşam alanları, sosyal kulüpler ve diğer organizasyonlar bulunabilir. Ayrıca, büyük şehirlerde bulunan özgürleşme hareketleri ve eşcinsel ve travesti hakları mücadeleleri, LGBT+ bireylerin daha fazla kabul gördüğü bölgelere olan göçlerini de arttırabilir.

  Sonuç olarak, Şişli’de bulunan travestilerin tam olarak sayısı gibi bir iddiada bulunmadan önce, bu sorunun nedenleri üzerine daha detaylı araştırmalar yapmak gerekir.

Bu veriler, Şişli’nin tarihsel nüfusunu ve ilçenin büyümesini göstermektedir. Ancak, bu sayılar tahmini ve değişkenlik gösterebilir, çünkü nüfus rakamları zaman içinde farklı kaynaklardan elde edilebilir ve yöntemleri değişebilir.